Vekaranjärven Päällystöyhdistys ry

Yhdistyksemme on vuonna 1966 perustettu opistoupseereita, aliupseereita ja määräaikaisia reservin upseereita edustava ammattiyhdistys.

Yhdistys vietti 50 -vuotisjuhliaan vuonna 2016.

Valtaosa yhdistyksemme jäsenistä työskentelee Karjalan prikaatissa

Olemme yksi Päällystöliiton suurimmista paikallisyhdistyksistä jäsenmäärältään.

Päällystöliitto on yksi AKAVAn 37:sta jäsenliitosta.

Standaarissa on Karjalan maakunnan värit, Päällystöliitto ry:n täyslogo sekä entisen Valkealan kunnan vaakuna.